top of page
Oppimisanalytiikka logo käyntikortti mockup
Oppimisanalytiikka logo värikoodit
Oppimisanalytiikka värien saavutettavuuden mittaus

Oppimisanalytiikka

Logosuunnittelu
Oppimisanalytiikka logo

Asiakkaasta

Suunnittelu ja toteutus

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen eli OA-hanke käynnistettiin tarpeesta kehittää ja vahvistaa oppimisanalytiikan käyttöä ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen (2022–2023) kehittämishanke.

Lue lisää: oahanke.fi

Projekti annettiin opettajan kautta minun ja muutaman opiskelukaverini työstettäväksi opintojemme aikana. Jokainen meistä loi oman versionsa asiakkaan antaman briiffin pohjalta. Tekemäni versio valittiin ja pienillä muutoksilla sain viedä projektin maaliin.

Logon O-kirjan kuvastaa diagrammia, viitaten analytiikkaan. Logon sininen väri kuvastaa luotettavuutta ja se on myös älyn väri. Oranssi väri puolestaan kuvastaa oppimista ja on myös tiedonannon väri. Logo koostuu liikemerkistä ja tekstiosuudesta.

Asiakas pyysi muuttamaan logon värejä saavutettavuuden mukaisiksi, joten tein väreihin muutoksia WebAIM: Contarst Checkerillä. Muutin värien kontrastia sen verran, että tarvittavat saavutettavuus vaatimukset täyttyisivät ja tämän jälkeen tein asiakkaalle väreistä ja niiden saavutettavuudesta analyysin.

Toteutetut palvelut

  • Logon suunnittelu

  • Graafinen ohjeisto

  • Analyysi brändivärien saavutettavuudesta

bottom of page